png gmina      bip      facebook

ułatwienia dostępu
  • awc
  • ligwsi
  • Slid
  • Slid1
  • 09
  • 09
  • 09

W czwartkowe przedpołudnie 6 lutego w siedzibie włoszakowickiego Urzędu Gminy podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach”.

Z ramienia zamawiającego, którym jest gmina Włoszakowice, umowę podpisał wójt Robert Kasperczak przy kontrasygnacie skarbnik gminy Moniki Ławeckiej. Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego, czyli przedsiębiorstwo Eversport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentował z kolei wiceprezes zarządu Tomasz Zaborny.

Przypomnijmy, że w ramach inwestycji na terenie przylegającym bezpośrednio do włoszakowickiej hali sportowej i miejscowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących powstaną:

Bieżnia okólna poliuretanowa czterotorowa o powierzchni 1.334,09 m2,
Rozbieg do trójskoku i skoku w dal oraz łuk stadionu przeznaczony do skoku wzwyż z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 567,60 m2,
Boisko wewnątrz bieżni okólnej z nawierzchnią z trawy sztucznej o powierzchni 1.528,20 m2,
Piaskowa rzutnia do pchnięcia kulą oraz zeskocznia do skoku w dal i trójskoku o powierzchni 159,18 m2,
Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 779,05 m2 wraz z piłkochwytami,
Trybuna stacjonarna z siedziskami,
Chodnik z kostki brukowej przy trybunie stacjonarnej o powierzchni 77,23 m2,
Nawierzchnia z trawy naturalnej o powierzchni 2.305,03 m2,
Nawierzchnia z kostki brukowej stanowiąca dojazdy i dojścia o powierzchni 138,66 m2,
Chodniki z kostki brukowej w obrębie obiektu o powierzchni 436,62 m2,
Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego o wysokości 400 cm i długości 120 m,
Ogrodzenie obiektu o wysokości 150 cm i długości 176 m,
Ogrodzenie zabezpieczające między trybuną a bieżnią stadionu lekkoatletycznego o długości 57 m,
Piłkochwyt przed ścianą istniejącej hali sportowo-środowiskowej o wysokości 400 cm i długości 36 m.

Koszt wszystkich robót budowlanych objętych kontraktem wyniesie zgodnie z ofertą przetargową 2.720.092,05 zł brutto. Termin zakończenia prac wyznaczono na dzień 31 stycznia 2021 roku. Na cały zakres przedmiotu umowy wykonawca udzieli 61 miesięcy gwarancji, która będzie liczona od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru robót.

R. Jagodzik

 

12 Lip
Zajęcia Jogi
12 07 11:00 - 12:00
19 Lip
IV kolejka Ligi Gminnej
19 07 10:00 - 13:00
19 Lip
Zajęcia Jogi
19 07 11:00 - 12:00
Zobacz wszystkie Dodaj wydarzenie

Mapa tras rowerowych

bnr

bnr

bnr