png gmina      bip      facebook

ułatwienia dostępu
  • awc
  • ligwsi
  • Slid
  • Slid1
  • 09
  • 09
  • 09

Stowarzyszenie MTS Aktywne Włoszakowice, jako realizator zadania pn.: „Organizacja miejsc aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy Włoszakowice na terenie miejscowości Boguszyn, Krzycko Wielkie, Zbarzewo wraz z przeprowadzeniem zajęć na przygotowanych miejscach”, zleciło dostawę oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w wymienionych wsiach.

W ramach zadania zamontowano urządzenia typu orbiterek, wiosło, wyciskacz siedząc ze słupem nośnym, biegacz i podciąg nóg ze słupem nośnym przy sali wiejskiej w Zbarzewie oraz na placu zabaw w Krzycku Wielkim. Doposażono również istniejącą siłownię przy sali wiejskiej w Boguszynie. Ponadto, na wymienionych obiektach zostaną przeprowadzone instruktażowe zajęcia pokazowe mające na celu zapoznanie mieszkańców z obsługą poszczególnych urządzeń oraz zachęcenie społeczności lokalnej do aktywnego wypoczynku i rekreacji. Harmonogram zajęć jest następujący:

18 listopada 

13.00-13.45 – Zbarzewo

14.15-15.00 – Krzycko Wielkie

19 listopada

13.00-13.45 – Boguszyn

14.15-15.00 – Krzycko Wielkie

20 listopada

13.00-13.45 – Zbarzewo

14.00-14.45 – Boguszyn

Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 30.016 zł. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez gminę Włoszakowice kwotą 29.716 zł w ramach zadania publicznego pn.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy Włoszakowice w ramach podejmowania działań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi”.

Rafał Jagodzik, MTS Aktywne Włoszakowice

2019_11_04_silownie0002.jpg2019_11_04_silownie0005.jpg2019_11_04_silownie0003.jpg2019_11_04_silownie0004.jpgp_38098_1.jpg

Brak wydarzeń

Mapa tras rowerowych

bnr

bnr

bnr