Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Podpisanie umów na realizację zadania "Rozówj sportu na terenie gminy Włoszakowice'

 Herb Gminy Włoszakowice - link      Ikona Bip - link      Ikona Facebook - link

ułatwienia dostępu
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner

4 lutego w salce masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice podpisano umowy na realizację zadania publicznego „Rozwój sportu na terenie gminy Włoszakowice”. Wszystkie 8 klubów sportowych, które złożyły wniosek w wyznaczonym terminie otrzymały dotację przyznaną przez Wójta Gminy Włoszakowice.

 

W spotkaniu z wójtem Robertem Kasperczakiem uczestniczyli przedstawiciele 7 klubów sportowych, którym przyznano dotacje:

Jan Kot (Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Bukówcu Górnym)
Michał Ratajczak (Klub Sportowy „Dąb” Boguszyn)
Tomasz Gorwa (UKS „Dragon” Długie Stare)
Wiesława Walkowska i Izabela Włodarczyk (UKS ZSO Włoszakowice)
Lidia Misiorna (Stowarzyszenie MTS „Aktywne” Włoszakowice)
Leszek Jagodzik ( Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Włoszakowice)
Barbara Dąbkowska (Klub Sportowy KOŁOWNIK Włoszakowice)

Spotkanie otworzył kierownik GOSiR Arkadiusz Szymczak, który po krótce przedstawił informację dotyczącą dotacji w roku 2020. Następnie Wójt Gminy Włoszakowice pogratulował wspaniałej działalności sportowej kubom, które otrzymały dotacje zaznaczając, iż wszystkie wnioski były wzorowo przygotowane.

Następnie przedstawiciele klubów oraz wójt podpisali umowy dotacji na realizację zadania publicznego „Rozwój sportu na terenie gminy Włoszakowice”. 

Po podpisaniu umów przedstawiciele klubów przedstawili bardziej szczegółowe plany dotyczące roku 2020 oraz najbliższe wydarzenia sportowe w których będą uczestniczyć lub które będą organizować.

DSC_0493.JPGDSC_0496.JPGDSC_0497.JPGDSC_0499.JPGDSC_0501.JPGDSC_0503.JPGDSC_0504.JPGDSC_0505.JPGDSC_0506.JPGDSC_0508.JPGDSC_0509.JPGDSC_0511.JPGDSC_0512.JPGDSC_0513.JPGDSC_0514.JPGDSC_0516.JPGDSC_0517.JPG