Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Włoszakowice

 Herb Gminy Włoszakowice - link      Ikona Bip - link      Ikona Facebook - link

ułatwienia dostępu
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner

Narodowe Święto Niepodległości w naszej gminie przypadające 11 listopada trudno sobie wyobrazić bez tradycyjnego przejazdu kawalerii i postaci historycznych ulicami okolicznych miejscowości. Tym razem uczestnicy przejazdu zaproszeni przez Wójta Gminy Włoszakowice Roberta Kasperczaka wyruszyli z Jezierzyc Kościelnych, przez Zbarzewo, Krzyżowiec i Włoszakowice by zakończyć korowód w Bukówcu Górnym.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny, którą w kościele pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach celebrował ks. proboszcz Zbigniew Dobroń. Druga część obchodów rozpoczęła się przed salą wiejską w Jezierzycach Kościelnych, gdzie na maszt wciągnięto flagę państwową i odegrano hymn, po czym członkowie Bractwa Kurkowego im. Św. Huberta we Włoszakowicach na cześć Marszałka i zaproszonych gości oddali salwę honorową. Po krótkim powitaniu, postaci historyczne oraz zaproszeni goście udali się na uprzednio przygotowane bryczki. Nie zabrakło znanych już z wcześniejszych przejazdów postaci: marszałka Józefa Piłsudskiego, premiera Ignacego Jana Paderewskiego, posła Franciszka Kaczmarka, dowódcę włoszakowickiego oddziału Powstania Wielkopolskiego Jana Otto, kapelana wojsk powstańczych ks. Józefa Górnego, pierwszego Nadleśniczego Nadleśnictwa Włoszakowice Feliksa Rożyńskiego, Powstańca Wielkopolskiego Apolonii Prałat, Floriana i Piotra Ratajczaków, świętego Marcina, pododdziału Powstańców Wielkopolskich oraz Walentego Śliwy i jego sanitariuszy. W uroczystościach udział wzięli także goście w osobach Posła na Sejm RP Wiesława Szczepańskiego, Sekretarz Gminy Włoszakowice Karoliny Chlebowskiej, Radnych Rady Gminy Włoszakowice: Marka Wąsowicza, Izabeli Gbór, Doroty Langner, Hanny Michalskiej, Ireny Przezbór, Tomasza Skorupińskiego, Marii Rzeźniczak, Heleny Sobeckiej, Anety Szaferskiej-Poczekaj, Bartosza Zająca oraz Zenona Polocha, Nadleśniczego Nadleśnictwa Włoszakowice Tomasza Furmańczaka, proboszcza parafii pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach Ks. Zbigniewa Dobronia, sołtysa Bukówca Górnego Tadeusza Malepszego oraz sołtys Jezierzyc Kościelnych Agnieszki Przewoźniej i doktora Witolda Piotrowskiego. Całą grupę prowadził szwadron kawalerii złożony z członków Stowarzyszenia Towarzystwa Jazdy Konnej i Tradycji Sarmackich z Bukówca Górnego. Dowódcą ułanów był Grzegorz Lipowy.
Kolejnym miejscem uroczystości było Zbarzewo, gdzie przed salą wiejską wciągnięto flagę i odegrano hymn oraz oddano salwę honorową. Po krótkiej przerwie korowód udał się do Włoszakowic, gdzie przejechał między innymi ulicą 11 Listopada. Ostatnim punktem uroczystości był plac przed Pałacem Sułkowskich. Wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak w przemówieniu podkreślił wagę daty 11 listopada w naszej historii oraz podziękował za liczny udział mieszkańców naszej gminy zarówno na trasie przejazdu jak i podczas uroczystości w miejscowościach. Głos zabrał również premier Paderewski oraz poseł Wiesław Szczepański.
W każdej z odwiedzonych miejscowości kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Arkadiusz Szymczak odczytał specjalne listy gratulacyjne przesłane przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, którego treść znajduje się poniżej oraz Jacka Bogusławskiego Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, którego treść dostępna jest tutaj.

11 listopada Gmina Włoszakowice
Cały przejazd samochodem zabezpieczali strażacy ze Zbarzewa a na trasie nad bezpieczeństwem czuwali także członkowie OSP z Bukówca Górnego, Jezierzyc Kościelnych, Włoszakowic i Zbarzewa. Komendy do podniesienia flagi państwowej wydawał Komendant Gminny ZOSP RP dh Arkadiusz Pawlak.

Organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury we Włoszakowicach.

Natalia John

 

***
Poniżej przedstawiamy krótkie notki biograficzne postaci historycznych odtwarzanych w przejeździe.
Józef Piłsudski (1867-1935) – marszałek Polski, mąż stanu. Za młodzieńczą działalność polityczną skazany przez władze carskie na zesłanie. Po powrocie z Syberii związał się z ruchem socjalistycznym i został członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej oraz twórcą Organizacji Bojowej PPS. W czasie I wojny światowej walczył zbrojnie o niepodległą Polskę. Twórca Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej. Odegrał ogromną rolę w trudnych pierwszych latach niepodległości (m.in. w czasie wojny polsko-sowieckiej 1919-1921) jako naczelny wódz Armii Polskiej i Naczelnik Państwa.
Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) – pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, mąż stanu. W czasie I wojny światowej zaczął prowadzić szeroko zakrojoną działalność dyplomatyczną na rzecz Polski i Polaków, wykorzystując na Zachodzie swą ogromną popularność wirtuoza fortepianu. W 1919 r. sprawował funkcje premiera i ministra spraw zagranicznych RP. Jego przybycie do stolicy Wielkopolski w grudniu 1918 r. i entuzjastyczne przywitanie stało się impulsem do wybuchu zakończonego sukcesem Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
Franciszek Kaczmarek (1860-1935) – gospodarz we wsi Bukówiec Górny. W 1904 r. był współzałożycielem, skarbnikiem i członkiem zarządu Banku Ludowego oraz Kółka Rolniczego w Bukówcu Górnym. W jego domu mieściła się pierwsza siedziba Banku. Działał bardzo aktywnie na rzecz powrotu Ziemi Wschowskiej do Polski. W 1918 r. delegat na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu, a także do Sejmu Powiatowego w Lesznie i Izby Rolniczej w Poznaniu. W latach 1922-1927 poseł na Sejm Rzeczypospolitej.
Jan Otto (1869-1944) – dowódca włoszakowickiego oddziału powstańczego w czasie Powstania Wielkopolskiego w 1919 r. Dowódca miejscowej Straży Ludowej. Jego syn (także Jan) zginął w potyczce powstańczej pod wsią Zbarzewo 11 stycznia 1919 r. Zapamiętana została jego mowa nad zbiorową mogiłą powstańczą w czasie pogrzebu w dniu 15 stycznia 1919 r., w której zachęcał mieszkańców do bohaterskiej obrony Włoszakowic.
Ks. Józef Górny (1882-1941) – od kwietnia 1916 r. do lutego 1940 r. proboszcz włoszakowickiej parafii. Pracę duszpasterską łączył z patriotycznym wychowaniem parafian. W 1918 r. delegat na Sejm Dzielnicowy do Poznania oraz przewodniczący Wschowskiej Rady Powiatowej (pierwszego polskiego organu władzy administracyjnej w naszym regionie w czasie odradzania się polskiej państwowości). Kapelan IV Baonu Odcinka Boguszyn Grupy Leszno Frontu Południowo-Zachodniego Powstania Wielkopolskiego. Jako wybitny patriota i kapłan został aresztowany w czasie okupacji przez Niemców. Zginął w Dachau.
Feliks Rożyński (1859-1929) – pierwszy nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszakowice (powstało 1 lipca 1925 r. z dawnych lasów książęcych, przejętych w 1923 r. na własność przez skarb państwa m.in. dzięki staraniom ww. Franciszka Kaczmarka). Przed objęciem funkcji we Włoszakowicach był m.in. administratorem i pełnomocnikiem w majątku hr. Maurycego Zamoyskiego na Wołyniu i Polesiu oraz radcą w Głównym Zarządzie Dóbr Państwowych. Miejsce jego śmierci w lesie k. Dominic upamiętnia pomnik.
Apolonia Prałat (1888-1956) – mieszkanka Błotnicy, wyjątkowo czynna w czasie Powstania Wielkopolskiego, siostra por. Stanisława Siudy (w Powstaniu Wielkopolskim dowódcy oddziału, który m.in. zajął Wolsztyn). W nocy z 6 na 7 stycznia 1919 r. przywiozła na furmance z Błotnicy do Włoszakowic ukryty w słomie lekki karabin maszynowy, który przekazała powstańcom włoszakowickim. Broń ta pozwoliła odeprzeć atak niemieckiego Grenzschutzu w dniu 8 stycznia 1919 r. (tzw. bitwa pod wiatrakami). Represjonowana w czasie II wojny światowej przez Niemców.

button GTS

Mapa tras rowerowych

Mapa atrakcji turystycznych

Stacja Meteo w Boszkowie

Rodo flaga Uni Europejskiej

ETR