Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility GOSiR zatrudni pracownika

 Herb Gminy Włoszakowice - link      Ikona Bip - link      Ikona Facebook - link

ułatwienia dostępu
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudni pracownika na stanowisko robotnik gospodarczy.

Informacje o zatrudnieniu:

 1. Wymiar czasu pracy:
 • pełen etat,
 • praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15,
 1. Zakres zadań na stanowisku robotnik gospodarczy:
 • prace porządkowe na terenie gminy Włoszakowice – boiska, place zabaw oraz plaże,
 • drobne prace remontowo-naprawcze,
 • wycinka i przycinka drzew, krzewów,
 • pomoc przy organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych,
 • utrzymanie czystości powierzonego sprzętu.
 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • prawo jazdy kat B.,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku robotnik gospodarczy
 • sumienność, zaangażowanie
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • CV,
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa w procesie rekrutacji a zawartych w dokumentach aplikacyjnych wraz zaakceptowaną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (zgodnie ze wzorem umieszczonym jako załącznik do ogłoszenia)
 1. Wymagane dokumenty należy składać:
 • osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach (przyziemie budynku Urzędu Gminy Włoszakowice, wejście od tyłu),
 • pocztą na adres: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach, ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice (we wskazanym poniżej terminie),

w terminie  do 31 marca 2023 roku do godz. 15.00.
kwestionariusz   ośiwadczenie

2 Gru
XXIX ZŁAZ MIKOŁAJKOWY
02 12 10:00 - 14:00
3 Gru
Jarmark Gwiazdkowy
03 12 15:00 - 20:00
Zobacz wszystkie Dodaj wydarzenie

button GTS

Mapa tras rowerowych

Mapa atrakcji turystycznych

Stacja Meteo w Boszkowie

Rodo flaga Uni Europejskiej

ETR