png gmina      bip      facebook

ułatwienia dostępu
  • awc
  • ligwsi
  • Slid
  • Slid1
  • 09
  • 09
  • 09

Można przypuszczać, że założycielem Daćbogów był Krzysztof Opaliński, który w tym miejscu około 1570 roku założył pierwszy punkt kontroli drewna wywożonego z jego lasów. Po kilku latach przypuszczalnie staraniem Mikołaja Tarnawieckiego, do punktu przybudowano gościniec i leśniczówkę, aby dać wypoczynek strudzonym woźnicom i koniom.

Źródło:  S. Malepszak "Gmina włoszakowice 800 lat dziejów", Włoszakowice 2010 r., str. 239-240.

Mapa tras rowerowych

bnr

bnr

bnr