Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Długo wyczekiwana inwestycja oficjalnie otwarta

 Herb Gminy Włoszakowice - link      Ikona Bip - link      Ikona Facebook - link

ułatwienia dostępu
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
piątek, 05 lipiec 2024 12:18

Długo wyczekiwana inwestycja oficjalnie otwarta Wyróżniony

Od dziś 5 lipca będzie się kojarzył mieszkańcom Bukówca Górnego bardzo miło. Zwłaszcza tym najmłodszym, gdyż oficjalnie otwarto nowy teren rekreacyjny w tej miejscowości.

O godzinie 10 licznie zebranych mieszkańców oraz zaproszonych gości powitał kierownik GOSiR Arkadiusz Szymczak. Po krótkim przedstawieniu najważniejszych informacji dotyczących powstawania terenu, głos zabrał wójt gminy Włoszakowice Marek Wąsowicz, który życzył wszystkim dzieciom wspaniałej i przede wszystkim bezpiecznej zabawy na trenie nowego obiektu.

Nie mogło zabraknąć także oficjalnego przecięcia wstęgi, którego dokonali Wójt w towarzystwie Skarbnik Gminy Włoszakowice Moniki Ławeckiej, Przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice Danuty Poloszyk, przedstawiciela wykonawcy Krzysztofa Stróżyckiego, projektanta terenu Magdaleny Bolanowskiej oraz przedstawiciela dzieci – Wojtka.

Zanim jednak najmłodsi mogli skorzystać z atrakcji, ostatnią częścią oficjalnego otwarcia było posadzenie drzewa przez Agnieszkę Kamieniarz. Była to jedna z nagród, którą zdobyła pani Agnieszka - zwycięzca rozstrzygniętego w 2020 roku konkursu na wykonanie pierwotnej koncepcji zagospodarowania tego terenu.

Projekt zagospodarowania terenu polegał na zaprojektowaniu elementów placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, małej architektury - między innymi ławek, stojaków rowerowych, tablic informacyjnych, koszy na śmieci, chodników i ciągów pieszych, ogrodzenia terenu, instalacji elektrycznej, w tym lamp parkowych, instalacji nawadniającej oraz zieleni, w tym drzew i krzewów. Warto zaznaczyć, że wiata zlokalizowana na tym terenie posiada tzw. zielony dach, na którym posiane zostały rośliny.

W roku 2023 podpisano umowę na wykonanie prac budowalnych z firmą Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska. Wartość robót wykonanych przez firmę wyniosła: 719 513,31 zł. Ponadto koszty związane z budową poniesione przez samorząd wyniosły dodatkowo 43 783,27 zł, na co złożyło się wykonanie projektu, nadzór inwestorski, wykonanie przyłączy. Łączny koszt poniesionych nakładów finansowych wyniósł 763 296,37 zł.

W 2024 roku Gmina Włoszakowice otrzymała na to zadanie dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 268 521,00 zł. W trakcie realizacji inwestycji pojawiła się szansa zwiększenia poziomu dofinansowania o kolejne 187 230 zł. Łącznie gmina ma szanse na dofinansowanie zadnia na kwotę 455 751 zł, co stanowić będzie 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji.

Należy także wspomnieć, iż mimo otwarcia terenu nie jest koniec prac tam prowadzonych. Wkrótce pojawią się ławostoły, stojaki rowerowe oraz monitoring. Jesienią planowane są nasadzenia drzew i krzewów a wiosną przyszłego roku także posianie łąk kwietnych. W 2025 roku teren zostanie doposażony o kolejne elementy placu zabaw i siłownię zewnętrzną.

Arkadiusz Szymczak
zdjęcia Natalia John-Marcinkowska

Czytany 1729 razy
2 Lip
Joga
02 07 18:00 - 27 08 19:00
Zobacz wszystkie Dodaj wydarzenie

meteo

kalendarz

kalendarz

Mapa tras rowerowych

Mapa atrakcji turystycznych

Stacja Meteo w Boszkowie

Rodo flaga Uni Europejskiej

ETR